Huszár Gál Városi Könyvtár, 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 16. 06 96 555 553 hgkmovar@hgkmovar.hu

Bibliográfiák:


Várostörténeti bibliográfia ---- png

Módosítva. 2021.09.25.


Bibliográfia a Szigetköz és a Mosoni-síkság tanulmányozásához ---- png

Módosítva. 2021.09.25.


Könyvek:


ANDA Gyula: Gyámügyi gyakorlati kérdések jegyzők részére. Magyaróvár, kn., 1906 53 p. Megtekintés

BALÁS Árpád: A magyar-óvári Gazdasági Tanintézet 1836-ik évi állapotának leírása egy remekírónk tollából. Magyar-Óvár, Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1890. 16 p.Megtekintés


BOBLEITER Ignaz: Das unter dem hohen Protektorate Ihrer kaiserl. und königl … Hildegardeum zu Ungarisch-Altenburg. Budapest, Druckerei Anstalt "Hunyadi Mátyás", 1887. 43 p.Megtekintés

A Boldogságos Szűz Mária kápolnája Kálnokon … Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1874. (4) p. BOLDINI Rezső: Lébény nagyközség beszámolója: 1893-1911. Győr, Nitsmann József Könyvnyomdája, 1911. 25 p.Megtekintés

BOLDINI Rezső: Lébenyi Önk. Tüzoltó-Egylet emlékkönyve: 1881-1911: 30 év. Magyaróvár, A Mosonvármegye Könyvnyomdája, 1911, 61 p. Megtekintés

A bruckujfalus királyszobor. MagyarÓvár, Kn., 1900. 20 p. Megtekintés

Emlékkönyv 1880-1905: A "Magyaróvári Széchenyi-Kör" 1905. év november hó 25-ik napján megtartott negyedszázados jubileuma alkalmából. Összeáll. Virág Gyula. Magyaróvár, Magyaróvári Széchenyi-Kör, 1905. 20 p. Megtekintés

HECKE, W.: Die Landwirtschaft der Umgebung von Ungarisch-Altenburg und landwirtschaftliche Lehranstalt daselbst. Wien, Wilhelm Braumüller, 1861. 226 p. Megtekintés

HITSCMANN, Hugo: Verzeichniss der Lehrer und Studierenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungsanstalt und der k.k. landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 1818-1848 und 1850-1864. Ungarisch- Altenburg, Alexander Czéh 1865. 87 p. Megtekintés

IVÁNFI Ede: A régészet becse, fejlődése általában és alkalmazása Mosony vármegyében. Magyar-Óvár: Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1883. 22 p. Megtekintés

IVÁNFI Ede: Vannak-e Mosonymegyében nyomai az avaroknak. Hn, kn,én. p. 164-171. Megtekintés

IVÁNFI Ede: Vázlatok Mosony vármegye múltjából. Magyar-Óvár: Czéh Sándor, 1882. 32 p. Megtekintés

A Magyar-Óvári Széchenyi -Kör alapszabályai. Magyar-Óvár, Czéh Lajos, 1886. 15 p. Megtekintés

A Magyaróvári "Széchenyi -Kör" alapszabályi. Magyaróvár, A „Mosonvármegye” Könyvnyomdája, 1912. 15 p. Megtekintés

MAJOR Pál: Moson megye állam-rajza. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1868. 44 p. Megtekintés

MERÉNYI Kálmán: Szülőföldisme: Mosonymegye rövid ismertetése. Magyar-Óvár, Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1886. 35 p. Megtekintés

A Mosonmegyei Általános Tanítóegylet alapszabályai. Sopron, Reichard Adolf, 1875. 23 p. Megtekintés

A Mosonmegyei Gazdasági Egylet alapszabályai. Magyar-Óvár, Czéh Lajos, 1888. 16 p. Megtekintés

A Mosonmegyei Lövészegylet alapszabályai. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1875. 14 p. Megtekintés

A Mosonmegyei Molnár-Ipartársulat alapszabályai. Magyar-Óvár, Czéh Lajos, 1880. 40 p. Megtekintés

A Mosonvármegyei Községi és Körjegyzők Egyletének alapszabályai. Magyaróvár, Ligeti István Könyvnyomtató Műhelye, 1909. 15 p. Megtekintés

A "Mosonyi Társaskör" alapszabályai. Győr, Czéh Sándor, 1875. 32 p. Megtekintés

Óvári gazdanapok. Összeáll. Piukovich József. Bp., Kovács és Szegedi Nyomda, 1936, 51 p. Megtekintés

PATAKI Vilibáld: A Magyaróvári Férfidalárda 40 éves múltja: 1869 – 1909. Magyaróvár, Magyaróvári Férfidalárda, én. 31 p. Megtekintés

PATAKI Vilibáld: Mosonvármegye földrajza. Magyaróvár, Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 1916. 28 p. Megtekintés

PÁVAI Antal: A kálnoki csodatevő Mária-szobor, kegykápolnaés szentkút története, Bp., A Stephaneum Nyomdája, 53 p. Megtekintés

P. HORVÁTH Athanáz: A boldogasszonyi kegyhely története. Neusiedl am See, Horváth Viktor Könynyomdája, 1926. 61 p. Megtekintés

SŐTÉR Ágost: Emlékirata Dr Sőtér Ágost ügyvéd és a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet elnökének a Mosony megye és Alsó-Ausztria közötti országos határok helyreállítása tárgyában. Magyar-Óvár, 1885. 12 p. Megtekintés

SŐTÉR Ágost: Indítványa tápó-sápi dr Sőtér Ágost ügyvéd és birtokos, a "Mosonmegyei történelmi és régészeti egylet" elnöke és köztörvényhatósági tagnak Magyarország és Alsó-Ausztria közötti határok helyreállítása tárgyában. Magyar-Óvár, 1897. 15 p. Megtekintés

SŐTÉR Ágost: Magyarország és Alsó-Ausztria közötti határrendezési ügy jelenlegi állása. Magyaróvár, 1885. 12 p. Megtekintés

SŐTÉR Ágost: A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet gyűjteményei. Magyaróvár, Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1903. 16 p. Megtekintés

SŐTÉR Ágost: A Szigetköz. Magyar-Óvár, 1897. 6 p. Megtekintés


Nagy méretű dokumentumok, megtekintésükhöz kattintson a letöltés gombra.BÁNVÁRTH Sándor: A magyar királyi földmívelésügyi miniszter fennhatósága alatt álló Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémia az 1926-27. tanévben, fennállásának 108. évében. Magyaróvár, Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 1927. 148 p. Letöltés

Magyarország Mezőgazdasági szakoktatási intézményi 1896. Szerk. Balás Árpád. Magyar-Óvár, Czéh Lajos, 1897. 243 p. Letöltés

MAJOR Pál: Mosonymegye monographiája. 1. Füzet. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1878. 193 p. Letöltés

MAJOR Pál: Mosonymegye monographiája. 2. Füzet. Magyar-Óvár, Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1886. 226 p. Letöltés

MASCH, A.: Die landwirtschaftliche Thierheilkunde: ein Leitfaden für Zöglinge der erzherzoglichen landwirtschaftlichen ... Ungarisch-Altenburg, Alexander Czéh, 1845. 451 p. Letöltés

Mosonvármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei I.. Összeáll. Békeffy Jenő. Győr, Surányi János Könyvnyomda-Intézete, 1891. 195 p. Letöltés

Mosonvármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei I.I füzet. Összeáll. Békeffy Jenő. Győr, Surányi János Könyvnyomda-Intézete, 1893. p. 200-282. Letöltés

RAPPENSBERGER Vilmos: A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári gymnasium története: 1739 – 1894-ig. Győr, Gross Testvérek, 1894. 175 p. RUFF Andor : Mosonmegyei és környékbeli népregék, mesék és mondák. Magyaróvár, 1928. 147 p. (SZJ!) Letöltés

SŐTÉR Ágost: A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve: 1882 – 1898. Magyar-Óvár. Czéh Sándor féle Könyvnyomda, 1898. 304 p. Letöltés


A magyaróvári piarista gimnázium értesítői

(Az állomány folyamatosan bővül - frissítve 2019.07.09.)1880-1881Megtekintés

1885-1886Megtekintés

1886-1887Megtekintés

1887-1888Megtekintés

1889-1890Megtekintés

1891-1892Megtekintés

1892-1893Megtekintés

1896-1897Megtekintés

1897-1898Megtekintés

1898-1899Megtekintés

1899-1900Megtekintés

1900-1901Megtekintés


1850 előtti helyi nyomdában kiadott könyvek, hírlapok.Ama két gyilkos-rablók Toronyi István és Kovács Pál irtóztató gonosz-tettek leirata, mellyet ők … Magyaróvár, Czéh Sándor, 1844. 8 p. Megtekintés

Dienst und Exercier- Reglement der ungarischen National-Garde. Ungarisch-Altenburg, Alexander Czéh, 1848. 40 p. Megtekintés

FARKAS Ferencz: A magyar bajnokok, vagyis: Toronyi Tamás esetei Vég-Gyula várában. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 52 p. Megtekintés

FARKAS Ferencz. A pokolban kínlódó dús-gazdag históriája. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 16 p. Megtekintés

Hat világi dallok mellyek több költeményekből összeszedőttek J. J. által. Magyaróvár, Czéh Sándor, 1847. 8 p. Megtekintés

Hat világi nóták. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 8 p. Megtekintés

JANTSOVITS János: Tizenkét legújabb bor-dalok. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 8 p. Megtekintés

A Jézus Krisztus hív tanítványának, nagy hírű s nevű Czeglédi Istvánnak a Kassai keresztyén helv. ekklézsia hűséges … Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 16 p. Megtekintés

Két világi dallok. Magyaróvár, Czéh Sándor, 184? 8 p. Megtekintés

Kis magyar alphabetum. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1850. 20 p. Megtekintés

LAKNER István: Serkentő dal a magyar ifjúsághoz. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1848. 4 p. Megtekintés

Leitfaden für die Vortrage über landwirtschaftliche Buch- und Rechnungsführung an ökonomischen Institute in … Ungarisch-Altenburg, Alexander Czéh, 1845. 112 p. Megtekintés

Magyarázása a franczia kártyák jelentéseinek. Magyar-Óvár, Czéh Sándor 184?. 7 p. Megtekintés

Mennyegzői vígságra a legeslegújabb vőfélység, vagy is: A szokásban lévő háromszori vendégmeghíváskor, és a mennyegzői … Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1848. 32 p. Megtekintés

Pitypalaty éneke három világi dalokkal. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 8 p. Megtekintés

Stilfrid és Brunczvik cseh királyok történetei. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 32 p. Megtekintés

SÜMÖGI Antal: Legújabb nép-dalok. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 8. p. Megtekintés

A szabad s királyi városok és polgárainak ország törvényes igazai magyar hazánkban. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1839. 112 p. Megtekintés

SZABÓ Ferencz: Piemont legyőzése, a csász. kir. hadi seregnek győzedelem-koszoruja, a harczban meghaltak sír-verse. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1850. 8 p. Megtekintés

Szent Márton napi panasza és testamentoma egy nyársra itéltetett hizlalt gunárnak Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 184?, 8 p. Megtekintés

Új világi dallok. Magyaróvár, Czéh Sándor, 184?, 8 p. Megtekintés

Vőfény köszöntés. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1847. 8 p. Megtekintés

Zengedező puszta, melly egyiptomi Sz. Máriának romlott állapotját, tö#11675Felmességét, szívbéli megalázást, buzgó … Magyaróvár, Czéh Sándor, 1839. 16 p. Megtekintés

Hírlap


Der mancipirte Satanas. Ungarisch-Altenburg, 1848. Megtekintés


Egyéb régi nyomtatványok.Admodum reverendus, ac eximius pater Martinus Bolla cl. regularium matris dei scholarum piarum... Posonii, Aloysii Belnay, 1820. 3 p. Megtekintés

DANKOVSKY, Alois: Bei der feierlichen Einsetzung seiner Excellenz des Herrn Grafen Joseph Szápáry... Pressburg, Georg Alois Belnay, 1808. 3 p. Megtekintés

Danksagungs- und Beurlaubungs-Sschreiben an die geehrten Wähler des Ungarisch-Altenburger Wahlbezirkes und allen verehrten Bewohnern des löbl. Wieselburger Comitates. Pest, 1872 7 p. Megtekintés

Ein Bruderwort and die geehrten Herren Landtagswähler derbeiden Wahlbezirke des Wieselburger Comitates. Wien, 1872. 19 p. Megtekintés

A halál mint keresztapa: e#11675Feti mese. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1854. 7 p. Megtekintés

A három ostoba ördögök históriája: monda a köznép mulatására. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1853. 16 p. Megtekintés

Hat szép új nóta. Hn., kn., én. 8 p. Megtekintés

Instruction für die Vieh- und fleischbeschau. Ungarisch-Altenburg, Alexander Czeh, 1859. 41 p. Megtekintés

A jávorfa furulyáról: e#11675Feti népmonda. Magyaróvár, 1853. 7 p. Megtekintés

A kakaskáról és tyúkocskáról: e#11675Feti mese. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1853. 7 p. Megtekintés

KOVÁTS Ferenc: Háborús búcsúztatók. Magyaróvár, A Mosonvármrgye könyvnyomdája, 1915. 24 p. Megtekintés

Örökös rózsafüzér. Magyar-Óvár, Czéh Sándor, 1860. 16 p. Megtekintés

Sermo excellentissimi ac illustrissimi domini comitis juniori Caroli Zichy... Posoni, Posoni Typis Hae#11675Fum Belnaianorum, 1825. 6 p. Megtekintés

STAMPF, Josef: Dreifache Sitten-#11675Fe : Die ersten zwei gehalten im Jahre 17-3 und 94 … Pressburg, Franz Augustin Paklv., 1796. 44 p. Megtekintés

Josephi e. comitibus Szápáry... Posonii, Georgii Aloysii Belnay, 1808. 8 p. Megtekintés

Volkshymne. Ungarisch-Altenburg, kn. én. 2 p. Megtekintés

Régi mosoni és magyaróvári képeslapok reprint kiadása Hegyi Tibor gyűjteményéből

Kövessen minket

Elérhetőségek

Cím:
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 16.

Pf. 61.

Telefon:
Központ: +36 96 555-553

Olvasószolgálat: +36 96 555-563

Info-Pont: +36 96 219-887

Email:
hgkmovar@hgkmovar.hu