Lexikon szócikk

Csörgey Titusz
Nezsider 1875. augusztus 12. - Tapolca 1961. december 15.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához. Bp., 1905.
*Madárvédelem a kertben. Bp., 1913.
Apja Uhlig Károly, anyja Csörgey Mária. Gyermekkorában Dunaszerdahelyen élt, itt ragadta meg a Csallóköz varázsa. A gimnáziumot Pozsonyban kezdte és a soproni bencéseknél folytatta. Itt Faszl István tanárral járta a Fertő nádasait és megtanulta tőle a madarak kitömését. A budapesti egyetem bölcsészeti karán zoológiát tanult 1893-tól 1896-ig. Professzora id. Entz Géza volt, de szövettani gyakorlatokon együtt dolgozott ifj. Entz Gézával is. 1895-től, már egyetemi évei alatt dolgozott az Ornithológiai Központban, ahol Herman Ottó megbízta, hogy a magyar madártan úttörőjének, Petényi Salamon Jánosnak kéziratban maradt jegyzeteit rendezze sajtó alá és illusztrálja. 1894-ben meg is jelent a mű magyarul, 1895-ben németül is. Herman 1901-ben dalmáciai és thüringiai tanulmányútra küldte Csörgeyt. Herman halála után, 1922-ben Csörgey lett a főigazgatója a közben nevét Madártani Intézetre változtató tudományos intézménynek. Miután megírta Dalmácia madárvilágának alapvető forrásmunkáját, Csörgey érdeklődése a Fertő tó madárvilága felé fordult. Négy új madárfajt ő vezetett be a magyar faunába. Nemzetközi kongresszusokon tartott előadásokat (Berlin, Koppenhága, Genf), s ő vezette a magyar küldöttséget Amszterdamba és Londonba. 1934-ben ment nyugdíjba. Élete végén Ábrahámhegyen élt, hamvai a tapolcai temetőben nyugosznak. Sok fontos cikket írt hazai (főleg az „Aquilá”-ba) és nemzetközi folyóiratokba. Ő indította el a "Magyar Horgász" című szaklapot. Gyűjteménye a Madártani Intézetbe került. Tagja volt 1932-től az American Ornithologists Unionnak, 1933-tól a Gesellschaft in Bayernnek, tiszteletbeli doktora a debreceni egyetemnek (1934). Csörgey világviszonylatban is jelentős madárfestő volt. Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című híres könyvét ő rajzolta és festette, de holland és olasz megbízásokat is kapott. A madártan tudományának rendelte alá művészetét, alkotásait csupán a szöveg kiegészítésének tekintette. 1912-ben reumás betegsége miatt művészi pályája véget ért.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 373-376.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 1187. p.
  • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Bp., 1997. 235. p.
  • Sági Károly Jenő: Emlékezés dr. Csörgey Tituszra
    Soproni szemle Sopron, 1938- 23. évf. 1969. 3. sz. p. 272-277.
A szócikk szerzője:Tuba László