Lexikon szócikk

Thallmayer Viktor
Pétervárad 1847. február 7. - Pusztabelecska 1921. november 11.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A sorbavetőgépek. Magyaróvár, 1896.
*Közlemények a Magyar-Óvári Gépkísérleti Állomás köréből. Magyaróvár, 1891.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Pesten végezte. 1867-ben szerzett oklevelet a Műegyetem gépészmérnöki és geodéziai szakán és tanársegédként ott maradt. 1869-ben ösztöndíjasként Triesztben hajóépítészeti tanfolyamot végzett. 1873-ban került a Magyaróvári Gazdasági Tanintézethez, ahol a mennyiségtan, mértan, gazdasági gép- és eszköztan, gazdasági építészet és földméréstan tantárgyakat oktatta. Ezzel egy időben átvette a mezőgazdasági gépek vizsgálatával, fejlesztésével, gépversenyek szervezésével foglalkozó gépkísérleti állomás irányítását is. Részletesen foglalkozott a vető-, arató- és kévekötőgépekkel valamint az erőgépekkel, lokomobilokkal. Külföldi minták és kísérletei alapján korszerűbb, hatékonyabb eszközöket szerkesztett. 1876-ban tanulmányutat tett az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az ottani gépesítés magas foka erősen hatott rá. Kísérleti eredményeiről többek között az állomás közleményeiben, a „Mezőgazdasági Szemlé”-ben és a „Kísérletügyi Közlemények”-ben számolt be. Rendszeresen közölte írásait a „Wiener Landwirtschaftliche Zeitung” is. Közleményeit, szakcikkeit ő maga illusztrálta. Gépészeti kérdésekben nemcsak a hatóságok, egyesületek és gazdák fordultak hozzá, hanem maguk a gyártók is. Az 1890-es évektől az állomás ügyfélforgalma megcsappant, így több ideje jutott az oktatásra és a műszaki elméleti tevékenységre. Terveivel, rajzgyűjteményeivel részt vett 1896-ban Budapesten a millenniumi, 1900-ban a párizsi világkiállításon, ahol munkáját aranyéremmel tüntették ki. Az 1897-1898-as tanévben ő volt a gazdasági akadémia igazgatója. 1908-ban nyugdíjba vonult, de még 10 évig a bécsi Hofherr-Schranz Mezőgazdasági Gépgyár tanácsadójaként dolgozott. Emlékét a magyaróvári vár udvarán dombormű őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 422-425.
  • Erdei János–Flesch György: A 100 éves Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet története. Bp., 1969. p. 25-44.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter