Lexikon szócikk

Békefi Ernő
Bakonykút 1894. január 1. - Rajka 1972. máricus 3.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Liszt Ferenc származása és családja. Bp., 1973.
Elemi iskoláit Romándon, a középiskolát Veszprémben végezte. 1923-tól haláláig Rajkán volt tanító. Egyenes ági rokonai között ma is sok zenepedagógus és művész van. Munkáját a gyerekek szeretete és a zene iránti vonzódás jellemezte. A község lakosaiból zenekart és énekkart szervezett, az iskola tanulóiból színjátszó csoportot hozott létre. A második világháború alatt a lengyel menekültek parancsnoka volt. Ebben az időben bíztak rá egy zsidó internálótábort, amit a tőle telhető emberséggel vezetett. 1945 után kezdte el Liszt Ferenc rajkai őseinek kutatását. Tudományos alapossággal dolgozta föl Liszt Sebestyén, a zeneszerző dédapja rajkai letelepedését és életét, s Liszt Ádámnak, Liszt Ferenc nagyapjának itt eltöltött 20 évét. Kutatásainak eredményét halála után adta ki a Zeneműkiadó. Hamvait a rajkai katolikus templomban helyezték örök nyugalomra, itt látható a munkásságát megörökítő emléktábla is. A rajkai általános iskola 1990-ben vette föl a nevét.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Tuba László