Lexikon szócikk

Gróf Béla
Farád 1883. október 12. - Magyaróvár 1936. szeptember 20.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A cukorrépa kártevői és betegségei. Magyaróvár, 1930.
*A búzapoloska és poloskás búza. Magyaróvár, 1932.
*A lisztes répabarkó élete és irtása. Magyaróvár, 1933.
*A lucerna és vöröshere kártevői és betegségei. Magyaróvár, 1935.
Apja Farádon volt tanító. Elemi iskolái elvégzése után a középiskolát a Győri Állami Főreáliskolában végezte, érettségi után Budapesten a tudományegyetem természettudományi karára iratkozott be, ahol tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után tanársegédként dolgozott a budapesti egyetemen, utána egy évig Székesfehérváron középiskolában tanított. 1907-től a Debreceni Gazdasági Akadémia növénytani tanszékén asszisztens, 1912-től a Kolozsvári Gazdasági Akadémián tanársegéd, majd rendkívüli tanár. Az első világháborúban 34 hónapig frontszolgálatot teljesített, ezután Kolozsvárra tért vissza a növénytani tanszék élére. Innen ismét Debrecenbe ment, majd Szegeden az Alföldi Mezőgazdasági Intézet szervezésével bízta meg a miniszter. 1927-ben helyezték Magyaróvárra, itt a növény- és állattani tanszék vezetőjeként és a botanikus kert kezelőjeként dolgozott, továbbá növénytant, növénykórtant és gazdasági növénytant adott elő a hallgatóknak. Szakterülete a növényvédelem volt, így Magyaróváron a Gépkísérleti Állomáson az ő utasításai alapján fejlesztették ki a Vulkán nevű bogárégetőt. Az 1935. évi Mezőgazdasági Kiállításon sikere volt az általa kifejlesztett Avaria nevű bogárfogó készüléknek, amelyet a lóhere- és a lucernakártevők elleni védekezésnél használtak. Ugyanakkor Gróf Béla nagy jelentőséget tulajdonított a permetezésnek is. Részletesen foglalkozott a cukorrépa kártevőivel és az ellenük való védekezéssel. 1928-ban megalapította a „Cukorrépa” című szaklapot, amit tanártársaival a haláláig szerkesztett. Tanulmányutakat tett Németországban és Bulgáriában, kongresszusokat szervezett, előadásokat tartott. Sok cikket írt gyakorlati gazdák számára a „Köztelek”-ben és a „Mezőgazdaság”-ban. Szerkesztette és kiadta a „Gazdasági Zsebkönyv”-et, s a minisztérium megbízásából Révy Dezsővel közösen megírta a Gazdasági növénytan és a Növénykórtan című tankönyvet a gazdasági iskolák számára. Magyaróváron temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 675-677.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 2. p. 1104-1105
A szócikk szerzője:Tuba László