Moson Megyei Életrajzi Lexikon

élet 

Ajánló új DVD lemezeinkből:

Támogatóink

nka

ikron

NIIF

EMMI

nfü

NAVA

MMVTV

Kisalföldi tudástár

A könyvtár használati szabályzata


"Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. … A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. … Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét." (1997. évi CXL tv.)
A Huszár Gál Városi Könyvtár Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által fenntartott nyilvános könyvtár, ennek megfelelően szolgáltatásaival minden érdeklődőnek rendelkezésére áll. Elsősorban a város és a városkörnyék lakóinak könyvtári ellátását végzi, de olvasója lehet mindenki, aki beiratkozik és a könyvtár szabályait megtartja.

A Huszár Gál Városi Könyvtár ingyenes és térítéses szolgáltatásai:

   • I. Ingyenes szolgáltatások, melyek a használót regisztráció után megilletik:
   • könyvtárlátogatás
   • a dokumentumok helyben használata
   • katalógusok használata
   • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
   • oktatást segítő programok, könyvtári foglakozások óvodai, iskolai csoportok részére
   • látás és mozgássérült használóknak: felolvasógép és személyes segítő szolgálat
   • bababarát szoba kismamáknak és babáknak
   • wi-fi szolgáltatás
   • kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeken, programokon való részvétel

   • II. Beiratkozási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
   • dokumentumok kölcsönzése: (könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD)
   • könyvtárközi kölcsönzés
   • tájékoztatás a könyvtár állományából
   • tájékoztatás az Interneten elérhető információkról
   • helytörténeti információ szolgáltatása
   • számítógépes adatbázisokból történő információ szolgáltatása
   • közhasznú információ szolgáltatása
   • az Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása
   • elektronikus és audiovizuális dokumentumok helyben használata
   • irodalomkutatás
   • bibliográfia készítése
   • előjegyzés dokumentumokra
   • internet használata a gyerekkönyvtárban
   • e-tanácsadás
   • ”könyvet házhoz”(beteg, idős, mozgáskorlátozott használóknak)

   • III. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
   • fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztő használata
   • nyomtatás adatbázisokból
   • Internet használata
   • felnőtt-képzés: digitális írástudás, információs műveltség elsajátítása, internettanfolyamok
   • könyvtárközi kölcsönzés posta, illetve másolati költsége
   • előjegyzési értesítés postaköltsége
   • kistérségi könyvtárellátási szolgáltatás (KSZR) biztosítása települési könyvtáraknak


A szolgáltatások igénybevételének módja:

A szolgáltatások az alábbi helyeken és időpontban vehetők igénybe:

Huszár Gál Városi Könyvtár

9200-Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 16.

Nyitva tartás:

augusztus 31-től - június 15-ig:

hétfő: 9 - 12 óráig
kedd-péntek: 9 - 18 óráig
szombat: 9 - 12 óráig

június 15-től - augusztus 31-ig:

hétfő: 9 - 12 óráig
kedd-péntek: 9-18 óráig
szombat: zárva

Július utolsó és augusztus első hetében a könyvkölcsönzés szünetel.
Az Info-Pont ez idő alatt is várja a látogatókat minden nap 9-16 óráig.

Telefon:

Központ: 06-96-555-553 ¦ 06-96-555-554

Olvasószolgálat: 06-96-555-563 ¦ 06-96-555-564

Info-Pont: 06-96-219-887

E-mail :


   A könyvtári szolgáltatások térítési díjait és a szolgáltatásokkal összefüggő költségeket a melléklet tartalmazza, amelyet a regisztrációs pontokon is elhelyezünk.

A szolgáltatások igénybevétele:

   A könyvtár minden részlegét és egységét egyaránt használhatja gyermek és felnőtt, amennyiben a könyvtárhasználati szabályzatot betartja. A használat feltétele: regisztráció vagy beiratkozás. Ez alól kivételt képeznek az intézmény nyilvános rendezvényeinek látogatói.


Könyvtárhasználó lehet:

   • Könyvtárlátogató
   • Könyvtári tag
   A könyvtárlátogatók csak a szolgáltatások adott körére (az ingyenes szolgáltatásokra) jogosultak. A regisztráció minden esetben ingyenes. A regisztrálás során kért adatok: név, lakcím. A regisztrált személyi adatokat a könyvtár kizárólag saját nyilvántartása számára használja. A regisztrált személy látogatójegyet kap, melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. A látogatójegyet a portás állítja ki, távozáskor neki kell leadni.


A könyvtár regisztrált látogatóit ingyenesen megillető szolgáltatások:

   • Könyvtárlátogatás
   • A gyűjtemény helyben használata
   • A földszinti folyóiratolvasó használata
   • Az állományfeltáró eszközök használata
   • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Könyvtári tag lehet az aki a regisztráció alkalmával az adott időszakban érvényes, 365 napra szóló beiratkozási díjat befizeti

  . A könyvtári tagnak a regisztrálás alkalmával érvényes, hiteles dokumentumokkal (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél) igazolnia kell a következő adatait: név, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványának/ útlevelének száma/vezetői engedélyének száma, foglalkozása, e-mail cím, telefonszám. (A könyvtár a személyes adatokkal az ide vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el.) A beiratkozáshoz 16 éves korig diákigazolvány valamint szülői jótállás szükséges.
Az új beiratkozó belépési nyilatkozatot ír alá, amivel egyben tudomásul veszi a könyvtár használati szabályzatát és az adatvédelmi szabályzatot. A befizetett tagdíj ellenében az olvasó a könyvtár ingyenes szolgáltatásait is igénybe veheti.
   Az olvasójegyet saját érdekében köteles megőrizni, pótolni térítési díj ellenében lehet. A személyes adatokban történt változásokat be kell jelenteni.

Kedvezményezettek:

16 éven aluli és 70 éven felüli magyar állampolgárok könyvtári tagsága ingyenes.További kedvezményezettek:

   • Ingyenes könyvtári tagság illeti meg a 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet értelmében a könyvtári dolgozókat, a muzeális intézmények és levéltárak dolgozóit, valamint a közművelődési szakembereket
   • Kedvezményes könyvtári tagságra jogosultak a 16 éven felüli diákok, a 70 év alatti nyugdíjasok
   • Kedvezmény illeti meg azokat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben részesülnek, valamint a vakokat, gyengén látókat, mozgáskorlátozottakat.
   • A könyvtár fenntartója mentesíti a pedagógusokat, felsőfokú oktatási intézmények oktatóit a beiratkozási díj megfizetése alól.
Könyvtári tagok számára biztosított szolgáltatások
   (a látogatók számára ingyenes szolgáltatásokon túl):
   • tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az interneten elérhető információkról
   • könyvtári dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása
   • Multimédiás számítógép és Internet használata az emeleti kölcsönzőtérben
   • könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása
   • az olvasóterem gyűjteményének helyben használata
   • hozzáférés a könyvtár számítógépes hálózatán elérhető adatbázisok meghatározott köréhez, Interneten elérhető információkhoz
   • segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvtárunk, számítógépes adatbázisaink használatához
   • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás
   • segítségnyújtás irodalomkutatásban és témafigyelésben
   • Közhasznú információszolgáltatás
   • E-tanácsadás
   • WiFi
   • Könyvet házhoz

Térítéses szolgáltatások:

   Térítéses szolgáltatásainkat minden könyvtárhasználó igénybe veheti, a szolgáltatást nyújtó könyvtári részleg által meghatározott feltételek betartása mellett. A térítéses szolgáltatások aktuális díját, valamint a kedvezményezettek körét minden év elején a könyvtár regisztrációs pontjainál közzétesszük.
>> lásd díjtételek
   • fénymásolás (a szerzői jog szabályozása szerint, kizárólag a könyvtár dokumentumaiból), szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztő használata
   • értesítés előjegyzett dokumentumok beérkezéséről (posta, illetve telefonköltség)
   • Internet használata az Info-Ponton
   • könyvtárközi kölcsönzés esetleges posta-, illetve másolati költsége
   • Használóképzés, Internet tanfolyam

A szolgáltatások igénybevételének részletezése:

A Huszár Gál Városi Könyvtár
   épületében két szinten történik a hagyományos könyvtári szolgáltatás és a számítógépes rendszeren biztosított elektronikus információs szolgáltatás nyitvatartási időben. A szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat telefonon, vagy e-mailben is kérhetik.

A földszinti Info-Ponton igénybe vehető szolgáltatások:

   • Magazinolvasó. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás minden könyvtárhasználó részére. Egy olvasónál egyszerre maximum két folyóirat lehet, amit használat után a (folyóirat címével jelölt) helyére kérjük visszatenni. A folyóiratból történő másolás könyvtáros közreműködésével történhet.
   • Kölcsönzés. Érvényes könyvtári tagsággal és rendelkező olvasóink az itt elhelyezett CD, DVD, videó dokumentumokat és hangoskönyveket térítésmentesen kölcsönözhetik. Egy alkalommal 5 db dokumentum kölcsönözhető 1 hétre. Ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok zenei CD-t és DVD-lemezt kaució ellenében kölcsönözhetnek. A kaució összege 5000,-Ft kölcsönzésenként.
   • Térítéses szolgáltatások. Internet használat, fénymásolás, szkennelés, szövegszerkesztő használata, nyomtatás.

Az emeleti olvasótérben igénybe vehető szolgáltatások:

    • Beiratkozás,regisztrálás.
     A könyvtárlátogató napi, vagy éves látogatójegyet, olvasójegyet kap melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. Olvasójeggyel nem rendelkező olvasóinkat nem szolgáljuk ki. A beiratkozás 365 napra szól.
    • Kölcsönzés, hosszabbítás.
     A könyvtári dokumentumok kölcsönzését, a kölcsönzési idő meghosszabbítását a regisztrációs pultnál számítógépen rögzítjük. Beiratkozott olvasóink számára a könyvek, folyóiratok kölcsönzése ingyenes. A szabadpolcos állományrész kölcsönzési határideje 30 nap. Olvasótermi- és tankönyvbemutató állományunkat, folyóiratainkat is kölcsönözzük, kizárólag hétvégére (szombat 11 órától kedd 18 óráig). Kivételes esetben a könyvtáros elbírálása alapján zárástól nyitásig (este 6-tól reggel 9-ig) is elvihető ez az állományrész. Egyszerre 15 db nyomtatott dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzés a határidő lejárta előtt - amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés - két alkalommal meghosszabbítható, telefonon és Interneten is. A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót e-mailben vagy postai úton figyelmezteti. A késedelmes olvasót anyagi felelősség terheli. Az első felszólítás a határidő lejárta után 10 nappal történik, a második felszólítás ezt követően, két hét múlva.
     Az elveszett dokumentumok megtérítése esetén, ha az adott dokumentum(ok) kereskedelmi forgalomban nem kapható(ak), a dokumentum értékétől függően az eredeti ár többszörösét is kérheti a könyvtár. A könyvtárhasználó minden korlátozás nélkül kezébe veheti a szabadpolcon elhelyezett könyveket, a raktárban lévő dokumentumokhoz a könyvtáros segítségével juthat.
    • Tájékoztatás, előjegyzés.
     Szakképzett könyvtárosok nyújtanak segítséget a keresésben, tájékozódásban, adott téma irodalmának felkutatásában. Tájékoztatjuk látogatóinkat könyvtárunk szolgáltatásairól egyéni és csoportos formában is. Kérésre ajánlójegyzéket, irodalomkutatást végzünk. A könyvtári tag - ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az nem elérhető (kölcsönzés, köttetés stb. miatt) - a tájékoztató könyvtárosoktól kérheti a könyvek előjegyzését. A könyv beérkezéséről az olvasót a könyvtár - levélben, telefonon, vagy e-mailen keresztül, térítés ellenében - értesíti. Az előjegyzett könyvet a kérőnek 1 héten át fenntartjuk, csak helyben használatra adjuk át más könyvtárhasználónak.
    • Helyismereti gyűjtemény.
     Az itt őrzött dokumentumokról térítésmentesen szaktájékoztatás kérhető. Állománya szigorú védettséget élvez. Dokumentumai csak helyben használhatóak, vagy térítés ellenében fénymásolhatóak.
    • Európai Uniós különgyűjtemény.
     A Miniszterelnöki Hivatal támogatása révén kialakított gyűjteményrész állománya minden használó számára térítésmentesen hozzáférhető, helyben használható, tagsággal rendelkező olvasók számára kölcsönözhető.
    • Tankönyvbemutató-hely.
     Állománya a kiadói kötelespéldány szolgáltatás segítségével a hazai közoktatásban használt tankönyveket, tanulási és tanítási segédleteket tartalmazza. Dokumentumai helyben használhatóak, tagsággal rendelkező olvasók számára kölcsönözhetők.
    • Olvasóterem.
     Az olvasóterem szolgáltatásait minden látogató igénybe veheti.
     Térítésmentes szolgáltatásaink közül szakirodalmi tájékoztatást nyújtunk, továbbá olvasóink itt kérhetnek segítséget irodalomkutatáshoz, ajánlójegyzék készítéséhez és témafigyeléshez. Az olvasótermi dokumentumok (könyvek, jegyzetek, retrospektív folyóiratok) a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben használhatók. A szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat az olvasók minden korlátozás nélkül használhatják.
     A raktárban tárolt dokumentumokhoz a könyvtáros közreműködésével jut az olvasó. A könyvtári tagsággal rendelkező olvasónak lehetősége van az olvasótermi könyvek kölcsönzésére a könyvtár zárva tartási idejére (zárástól nyitásig, hétvégére).Késedelem estén a könyvtár a lejárati határidőt követő munkanapon intézkedik a könyv visszakéréséről, és az olvasót késedelmi díj fizetésére kötelezi.
     Számítógépeink a gyors információszolgáltatást segítik. Olvasóink önállóan vagy a könyvtáros közreműködésével meghatározott keresésre - a könyvtár és más könyvtárak állományáról való tájékozódásra, CD-ROM-ok használatára és a gyors információ keresésére -is igénybe vehetik. Szolgáltatásaink közül a könyvtári tagok részére biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzést, amennyiben az olvasónak a gyűjteményünkben nem található dokumentumra van szüksége. Az ily módon kölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Az általa kért térítési díjat a dokumentumot (fénymásolatot) igénylő olvasónak kell megtérítenie.
     AZ ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) tagkönyvtárai közötti dokumentumkölcsönzés ingyenes. A könyvtárközi kölcsönzés keretében könyvtárunk is kölcsönöz dokumentumokat más könyvtárakba, illetve közvetít kéréseket a könyvtárak között. A fénymásolat költsége, illetve az utóbbi esetben felmerülő dokumentumküldés postaköltsége az olvasót terheli.
     Az olvasóteremben lehetőség van a könyvtári dokumentumok fekete-fehér másolására A3-as és A4-es méretben. Másolást a szerzői jogok figyelembevételével minden könyvtárhasználónak végzünk.
Gyermekkönyvtár.
     A gyermekkönyvtár szolgáltatásait minden könyvtárlátogató igénybe veheti. A 16 éven aluli könyvtári tagok regisztrálása szülői kezességvállalás után történik. Regisztráció alkalmával a következő adatokat kérjük:
     • születési név
     • születési hely, idő
     • anyja születési neve
     • lakcím
     • iskola
     • személyigazolvány szám
     • e-mail/telefonszám
     A könyvtárhasználók a könyvek helyben használatán és kölcsönzésén túl a gyermeklapokat is itt olvashatják. Beiratkozott olvasóink egyszerre 15 db dokumentumot kölcsönözhetnek. A kölcsönzési határidő 30 nap Az olvasó személyesen vagy telefonon két alkalommal kérheti a kölcsönzési határidő hosszabbítását. Az állományunk egy része (kézikönyvek, folyóiratok) a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben használhatók. Minden beiratkozott gyermekolvasó nyitvatartási időben fél óra hosszat ingyenesen használhatja a gyermekkönyvtárban található CD-ROM-okat, illetve az Internetet. Kézikönyvet hétvégére (szombattól-keddig) kölcsönzünk. Amennyiben a gyermekolvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza az általa kölcsönzött dokumentumokat, nevére két alkalommal (két-két hét elteltével) felszólító levelet küldünk. A felszólított olvasó újabb dokumentumot csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet. Gyermekcsoportokat előzetes bejelentés alapján fogadunk, igény esetén vállaljuk gyermekfoglalkozások könyvtárhasználati órák tartását.

      Általános szabályok:

     • A látogatók számára a könyvtár állományának védelme érdekében ruhatár használata díjmentes és kötelező. Az olvasói terekben táskával (kivéve kézitáskát), csomaggal, kabátban tartózkodni nem szabad
     • A könyvtár területére könyvet, jegyzetet csak a könyvtárosnak történt bemutatás után lehet bevinni
     • Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, a nyílt láng használata
     • A földszinten felállított automatát minden látogató szabadon használhatja, az itt vásárolt termékeket csak ennek közvetlen környezetében lehet elfogyasztani. Az olvasói terekben nem szabad étkezni
     • A könyvtár területén hirdetéseket, közleményeket kitenni csak az igazgató engedélyével lehet
     • A könyvtárhasználók reklamációkkal, javaslataikkal az intézmény igazgatójához, illetve a szolgálat ügyeletvezetőjéhez fordulhatnak
     • A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára
     • A könyvtár dokumentumait elektronikus védőjelzéssel látta el. A dokumentumok egyedi azonosítójának megrongálása a javítási, pótlási költség befizetésével jár
     • Az Internet használatát külön szabályzatban rögzítettük
     • A csend és nyugodt olvasás érdekében a kölcsönző-, illetve olvasótermi részben a mobiltelefonon használata kerülendő
     • A könyvtár megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve ha a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi
     • Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek magatartása a többi könyvtárhasználót zavarja a tanulásban, olvasásban, kikapcsolódásban
     • A könyvtárosok figyelmeztethetik az olvasót a könyvtári szabályok betartására. Ha ez eredménytelennek bizonyul, akkor felszólíthatják a könyvtár elhagyására

     Kiegészítés a könyvtár használati szabályzatához a könyvtárhasználók adatainak védelméről 2018.05.25.

     Záradék:

       A Könyvtárhasználati szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. A jelen szabályzatot a könyvtár vezetése megtárgyalta és elfogadta.

     Hatályba lépésének időpontja: 2001. január 1.
     Utolsó módosítás időpontja: 2018. május 25.

     Gyurics Zoltánné

     igazgató       

Gyorskeresés:

Cím:

Szerző:

Online előjegyzés, hosszabbítás:

Vonalkód:
Jelszó:

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Kövess minket Instagramon is!

 

Olvasd a könyvtár blogbejegyzéseit!

 

Kapcsolat:

 • Cím:9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 16.
 • Központ:: 06-96-555-553
 • Olvasószolgálat:06-96-555-563
 • Info-Pont:06-96-219-887
 • Website:http://www.hgkmovar.hu

Új könyveink